top of page

מדיניות פרטיות

מאגר המידע 

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של "להתמודד" – ספר ציורים לילידם להתמודדות עם אבל, ובאחריות יוזמיה. 

 

השימוש במידע fixed

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, על מנת:

  • לעדכן אותך בהוספות/שינויים/עדכונים הקשורים לתוכן האתר.

 

דיוור ישיר אלקטרוני fixed

במידה ויוזמי האתר יהיו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע על הפעילות העתידית של האתר, מידע כזה יועבר אליך רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. 

 

מסירת מידע לצד שלישי 

יוזמי להתמודד לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך.

 

 Cookies 

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. 

 

אבטחת מידע 

האתר הוקם עם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, יוזמי האתר אינם מתחייבים ששרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית.


הפנייה לנשים וגברים כאחד

כללי

bottom of page